نام موسسه
آب معدنی پاک آب سبلان
نام تجاری محصول/محصولات
واتا
نشانی دفتر مرکزی
استان اردبیل ، شهر اردبیل ، خیابان امام، روبروی اداره کل غله
تلفن
045-33261943-6
نمابر
045-33246777
وب سایت
www.vata.ir
نشانی کارخانه
استان اردبیل ، شهر اردبیل ، کیلومتر 10 جاده سرعین - آلوارس
تلفن کارخانه
045-32240441-5
نمابر کارخانه
045-32240440
نوع محصول
تولید آب معدنی، لبنیات