نام موسسه
آب معدنی البرز
نام تجاری محصول/محصولات
ایراندا
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ، تهران – هفت حوض نارمک، خیابان رضوان غربی، پلاک 10
تلفن
021- 77903245- 77901267