نام موسسه
آب معدنی شش پیر
نشانی دفتر مرکزی
استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار میرزای شیرازی, روبروی ورودی اول شهرک بهشتی, جنب باغ مارگون
تلفن
0711- 6220644- 6220655
تلفن کارخانه
0712- 7272708
نوع محصول
تولید کننده آب معدنی