نام موسسه
آب معدنی رباط زاگرس
نام تجاری محصول/محصولات
بیشه
تلفن
متاسفانه در حال حاضر آطلاعات به روز شده ی شرکت در اختیار نیست
نشانی کارخانه
استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر 15جاده الشتر
نوع محصول
تولید آب معدنی