نام موسسه
آبرون دشت- سار
نام تجاری محصول/محصولات
آبرون دشت- سار
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر ، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبیف پلاک 45، طبقه دوم
تلفن
021- 88321253- 4/55183480-2
نمابر
021- 88305230
وب سایت
www.sivasar.com
نشانی کارخانه
استان مازندران ، شهر تنکابن ، جاده سه هزار، نرسیده به لیره سر، کارخانه آب معدنی سیوا
تلفن کارخانه
0192- 4562640- 1
نوع محصول
تولید آب معدنی