نام موسسه
آزمایشگاهی وارش
زمینه فعالیت
کنترل کیفی عسل
نشانی دفتر مرکزی
استان اصفهان ، شهر خوانسار ، خیابان امام خمینی، بالاتر از بانک ملی، ساختمان شقایق، طبقه اول
تلفن
0371- 2225539