نام موسسه
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
زمینه فعالیت
در زمینه صنایع غذایی
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان کارگر شمالی روبروی دانشکده اقتصاد پلاک 475
تلفن
88020343 -021
نمابر
88020540 - 021
وب سایت
www.isqi.co.com