نام موسسه
پویندگان دنیای کیفیت
زمینه فعالیت
صنایع غذایی
نشانی دفتر مرکزی
استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، خیابان سناباد, سناباد 61, پلاک 85, طبقه 2, ساختمان ماهان
تلفن
0511- 8409946- 8434709
نمابر
0511- 8462617- 8461168
وب سایت
www.poyandegan.org