نام موسسه
کیفیت گستر شمال
زمینه فعالیت
صنایع غذایی
نشانی دفتر مرکزی
استان گیلان ، شهر رشت ، كمربندي شهيد روبروي شهرك قدس جنب پل هوايي ساختمان سپيدار طبقه دوم
تلفن
6606690 -0131
نمابر
6608857 -0131
وب سایت
www.kgshco.com