نام موسسه
آتی سا
نام تجاری محصول/محصولات
گز احمدی و پسران
نشانی دفتر مرکزی
استان اصفهان ، شهر اصفهان ، دروازه دولت، مقابل هتل پیروزی
تلفن
0331- 2226688- 2227699
نمابر
0331- 2238380
نشانی کارخانه
استان اصفهان ، شهر نجف آباد ، کیلومتر 7 جاده تهران، منطقه صنعتی همت آباد
تلفن کارخانه
0331- 2562630
نمابر کارخانه
0331- 2562631
نوع محصول
تولید کننده پولک، نباتف آبنبات، تافی