نام موسسه
آتیش
نشانی دفتر مرکزی
استان اصفهان ، شهر اصفهان ، سه راه آتشگاه، ابتدای جاده نجف آباد
تلفن
0312- 3764892- 3761551
نمابر
0312- 3761552
نشانی کارخانه
استان چهارمحال و بختیاری ، شهر بروجن ، منطقه صنعتی، بلوار ملت
تلفن کارخانه
0382- 4252489
نوع محصول
تولید چای