نام موسسه
افق ایرانیان آسیا
نوع فعالیت
بازرگانی
زمینه فعالیت
تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ،
تلفن
021- 88244998- 9
توضیحات
واردات تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی از کمپانی های معروف اروپایی تجهیز کننده آزمایشگاه های تشخیص طبی-تحقیقاتی-آبشناسی-صنایع غذایی-آرایشی و بهداشتی