نام موسسه
آزما شیمی کیمیا
نوع فعالیت
بازرگانی
زمینه فعالیت
تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی
تامین کننده مواد مصرفی آزمایشگاهی
نشانی دفتر مرکزی
استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان منوچهری، خیابان شهید حجری، پلاک 70
تلفن
0711- 2338392
نمابر
0711- 2338387
توضیحات
توزیع کننده ارزانترین مواد شیمیایی و دستگاه های آزمایشگاهی و سکوبندی هورمون های گیاهی