نام موسسه
آپادانا صنعت
نوع فعالیت
بازرگانی
زمینه فعالیت
تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ،
تلفن
021- 33957431
نمابر
021- 33912442
توضیحات
عرضه لوازم آزمايشگاهي