نام موسسه
آستن فن آور
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان سمیه، بعد از خیابان سپهبد قرنی، شماره 228، طبقه دوم
تلفن
021-88902945-88944290-1
نمابر
021-88924196