نام موسسه
دفندر
زمینه فعالیت
دفع کننده الکترونیکی جوندگان، پرندگان، خزندگان و حشرات
نشانی دفتر مرکزی
استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، کیلومتر 11 جاده ترکیه، پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه، شرکت دفندر
تلفن
044-32251700-32248072-3
نمابر
044-32751700
وب سایت
www.defender1700.com