نام و نام خانوادگی
اکبر آتش زره
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
سایر
گرایش تحصیلی
سایر
نام دانشگاه
آزاد اسلامی
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1376
تخصص
تحقیق و توسعه
بازاریابی و فروش