نام موسسه
آئین بین الملل
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان ولیعصر، پلاک 2208، ساختمان لوفتانزا
تلفن
021- 88480891
نمابر
021- 88708795
نوع محصول
تولید کننده چای