نام موسسه
به پخش
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، شماره 172، طبقه 4
تلفن
021- 60912401- 2
نمابر
021- 66004413
وب سایت
www.behpakhsh.net
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی وبهداشتی