نام موسسه
پخش رازی
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان جمهوري، بين حافظ و فردوسي، كوچه مسعودسعد، پلاک 29، طبقه همكف
تلفن
021- 66706829- 66715712
نمابر
021- 66750463
توضیحات
توزیع کننده مواد دارویی