نام موسسه
پخش سراسری ایران
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان فلسطين، پايين تراز ميدان فلسطين، كوچه عسگري، شماره 4
تلفن
021- 66463411- 66463370
نمابر
021- 66408538
توضیحات
توزیع کنندخ مواد غذایی و بهداشتی