نام موسسه
پخش سریع حساس کالا
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خيابان شهيد بهشتي، ميدان تختي، اول خيابان مهناز، كوچه ادايي، پلاك 3، واحد 6
تلفن
021- 88532217-18
نمابر
021- 88750055
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی و بهداشتی