نام موسسه
به خوراک گستر کاسپین
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، يافت آباد غربي، خيابان معلم، روبروي خيابان شهيد حيدري، جنب مجتمع تجاري جهان نما، پلاك 125
تلفن
021- 66304153- 6
نمابر
021- 66242207
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی