نام موسسه
آذرگستر ساحل
نشانی
استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، گلشهر شمالی، بلوار امام خمینی، نبش خیابان اتوبوسرانی، ساختمان تارا، طبقه 2
تلفن
0761- 6677190
نمابر
0761- 6677190
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی