نام موسسه
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان فلسطین، نبش بزرگمهر، پلاک 354
تلفن
021- 66463002
نمابر
021- 66496238
توضیحات
توزیع کننده مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی