نام موسسه
بهین گستر آسیا
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان بخارست، کوچه 6، پلاک 27
تلفن
021- 88503506
نمابر
021- 88734882
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی