نام موسسه
پخش ساتراپ دینا
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، بلوار آفریقا، خیابان شهید دستگردی، پلاک 330
تلفن
021- 88782244
نمابر
021- 887870505
توضیحات
توزیع کننده مواد نوشدنی