نام و نام خانوادگی
رضوان آدینه
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
مهندسی شیمی
گرایش تحصیلی
شیمی مواد غذایی
نام دانشگاه
دانشگاه آمل
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1391
سوابق کاری
-
-
-
-
-