نام موسسه
آزما پیمان ایساتیس
زمینه فعالیت
آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
نشانی دفتر مرکزی
استان یزد ، شهر یزد ، بلوار جمهوری اسلامی، بلوار استقلال، بعد از میدان شهدای محمود آباد
تلفن
0351- 5248543
نمابر
0351- 5248543
وب سایت
09131584944