نام موسسه
آبان شیر اردبیل
نام تجاری محصول/محصولات
دادلی
نشانی دفتر مرکزی
استان اردبیل ، شهر اردبيل ، شهرك صنعتي شماره 2، خيابان صنعت 2، نبش خيابان سرو 5
تلفن
0451- 8383380