نام موسسه
آبهای معدنی چشمه سار صبا
نام تجاری محصول/محصولات
وگل
نشانی دفتر مرکزی
استان قزوین ، شهر قزوین ، خیابان شهید بابای(دانشگاه)، بالاتر از کانال، کوی گوهر، ساختمان گوهر، طبقه دوم، واحد 10
تلفن
0281-3662212
نمابر
0281-3692079
نوع محصول
تولید و بسته بندی آب معدنی