نام موسسه
آب نیروبخش گلستان
نام تجاری محصول/محصولات
اکساب
نشانی دفتر مرکزی
استان گلستان ، شهر گرگان ، کیلومتر 15 جاده گرگان-مشهد، کیلومتر 2 جاده جعفرآباد ملک
تلفن
0173-2224460-5
نمابر
0173-2224466
وب سایت
www.oxab.ir
نشانی کارخانه
استان گلستان ، شهر گرگان ، کیلومتر 15 جاده گرگان-مشهد، کیلومتر 2 جاده جعفرآباد ملک
تلفن کارخانه
0173-2224460-5
نمابر کارخانه
0173-2224466
نوع محصول
تولید کننده آب غنی شده با اکسیژن