نام موسسه
آبنبات فیاض
نام تجاری محصول/محصولات
آبنبات فیاض
نشانی دفتر مرکزی
استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، شهرک بهشتی جنوبی، جنب گرمابه سراب، پلاک 63
تلفن
0584-2220842
نمابر
0584-2240985
نشانی کارخانه
استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، شهرک بهشتی جنوبی، جنب گرمابه سراب، پلاک 63
تلفن کارخانه
0584-2220842
نمابر کارخانه
0584-2240985
نوع محصول
تولید کننده انواع آبنبات