نام موسسه
پارس الکترونیک
زمینه فعالیت
تامین کننده تجهیزات دور کننده و ار بین برنده انواع حیوانات موذی
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ، سعادت آباد، سرو غربی، ساختمان نگین سرو، طبقه چهارم، واحد 29
تلفن
021-2214014
نمابر
021-2214014
وب سایت
www.parselectronic-co.com