نام و نام خانوادگی
حمید آخوندی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
دامپزشکی
نام دانشگاه
شهرکرد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1376
تخصص
کنترل کیفیت
بازاریابی و فروش
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری