نام موسسه
مهندسین مشاور کیفیت گستر بارمان
زمینه فعالیت
مشاور و مجری سیستم های مدیریتی (سری استاندارد های ایزو) و تکنیک های مهندسی صنایع از قبیل نگهداری و تعمیرات، مدیریت دانش، 6 سیگما، ارزیابی کار و زمان و ...
نشانی دفتر مرکزی
استان یزد ، شهر یزد ، خیابان میرداماد
تلفن
03532253284 - 09162592634
نمابر
03532253284