نام و نام خانوادگی
- -
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
---
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
-
سوابق کاری