نام موسسه
آب معدنی سیلوانا اروم
نام تجاری محصول/محصولات
سیلوانا
وب سایت
http://www.silvana-msw.com
نشانی کارخانه
استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، 45 کیلومتری جاده بند، منطقه سیلوانا
تلفن کارخانه
044-32429398-32429399
نمابر کارخانه
044-32429398-32429399