نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی شیمی
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
باهنر
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
89
سوابق کاری