نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
دامپزشکی
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
گیلان
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
87
سوابق کاری