نام و نام خانوادگی
جیران آخوندزاده
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
رشته تحصیلی
شیمی تجزیه
گرایش تحصیلی
تجزیه
نام دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1391
تخصص
کنترل کیفیت
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری
1386 - 1391 - شرکت پودرشیر مشهد - تولید شیرخشک نوزاد - سرپرست آزمایشگاه شیمی و دستگاهی
1392شرکت پودرشیر مشهد - تولید شیرخشک نوزاد - سرپرست کیفیت