نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
علوم تغذیه
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
شیراز
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
95
سوابق کاری