نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
مهندسی صنایع
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
آزاد تهران
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
94
سوابق کاری