نام و نام خانوادگی
سروه ا احمدی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
نام دانشگاه
دانشگاه ازاد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1394
تخصص
کنترل کیفیت
سوابق کاری
1393 - 1396 - شرکت لبنیات ارام سقز - محصولات لبنی - مسول فنی