نام و نام خانوادگی
مهدیا حیدرزاده
مدرک تحصیلی
دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی
دامپزشکی
نام دانشگاه
تبریز
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1397
تخصص
کنترل کیفیت
تحقیق و توسعه
تدریس در مراکز آموزش عالی
مشاور سیستم های مدیریتی
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
کارشناس رسمی دادگستری
سوابق کاری
1384 - 1399 - شرکت تخصصی ازمایشگاهی حیدرزاد - موادغذایی ودامپزشکی - مدیرازمایشگاه