نام و نام خانوادگی
عاطفه حسام
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی شیمیشیمی
گرایش تحصیلی
شیمی فیزیک
نام دانشگاه
صنعتی شاهرود
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1398
تخصص
کنترل کیفیت
سوابق کاری
95 - 95 - پگاه گلستان - شیر پاستوریزه - کنترل کیفیت