نام موسسه
سمیران
زمینه فعالیت
تولید کننده انواع سموم دفع آفات خانگی و نباتی و مجری خدمات دفع آفات و مبارزه با جانوران موذی
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ، میدان فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی، کوچه علوی، شماره 20
تلفن
021-88809832- 88809921
نمابر
021-88807089
وب سایت
www.samiranco.com