ردیف نام موسسه نام تجاری
1   آب بند  
2   آبسان  
3   آبسان زلال خاورمیانه  
4   آتبین  
5   آتروتک  
6   آتی صنعت پیشگام  
7   آتی گیل پارس   AGREX
8   آتیه داران سبز  
9   آتیه صنعت  
10   آذر بخار پارسیان (ایران بویلر)  
11   آذر پخت نوین   آذر پخت نوین
12   آذر دما گستر  
13   آذر سرین سو  
14   آذر سمبه  
15   آرا فن نائین  
16   آراد ماشین  
17   آرتیان بازرگان   GBT
18   آرد اتحاد کرج  
19   آرد صنعت ماشین مبتکران  
20   آرد ماشین