ردیف نام موسسه
1   آبتین دانا پلاست
2   آبگینه نقش آفتاب
3   آتیس
4   آداک
5   آذر پت تبریز
6   آذر حلب
7   آذر زیبا نقش تبریز
8   آذرین طرح اندیش
9   آذرین طرح اندیش
10   آذین الوند آسیا
11   آذین کارتن ارومیه
12   آذین کیسه اسپادانا
13   آرا پوش گستر
14   آرام پلاستیک دماوند
15   آرتا پلاست
16   آرتاسان پلاست
17   آرمان بهداشت خراسان(فرهنگ)
18   آرمن پلاستیک
19   آرمین پلاستیک سبز
20   آروین پلاست فیلم