ردیف نام موسسه نام تجاری
1   آداک تجارت شرق   -----
2   آرمان شایان   DANIEL
3   آریا تابان شرق   TULCHINKA
4   آریا تک خاور   MEGABASIC
5   آرین شیمی اسپادانا  
6   آسمان آبی پارس   DOLE، KRONOS، HAPPY TUNA، FARM KING
7   آشام گوارا آبسالان (دمنوش)   SNOWY
8   آفتاب تجارت نگین   AMBER GREEN
9   آل میر تجارت   POP, TANIA, SEABORNE, CANDY FESTIVAL
10   آلتون ویژن   SHEERY
11   آماده لذیذ   HALALITE - AROMA - MOLINARI - TEMPO - CARBONELL
12   اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور  
13   احمد طلاچیان   BOMBA، COFI COFI
14   احیای جاده ابریشم   SCHOKOMAC، SCHWARTAU، CORNY، KUHNE
15   ارم نگین البرزان   GOLDEN MOHSEN
16   اعیانی علمداری   SIRAB
17   افکار بهین بازرگان   GERSTEL
18   اکبریه   ROCHE
19   العوجان ایران   VIMTO, RANI, BARBICAN
20   الین شیمی   FONTERRA، NZMP